Diaconie zoekt collectanten
Zoals eind vorig jaar in de gemeentebrief is vermeld, is de diaconie op zoek naar nieuwe collectanten voor de zijbeuk. Helaas heb ik toen een verkeerd e-mailadres vermeld. Als u ongeveer twee keer per kwartaal wilt collecteren, wilt u zich dan opgeven via diaconie@pghkorenaar.nl (graag ook uw telefoonnummer vermelden)? Maar opgeven bij een van de diakenen kan natuurlijk ook.
Met vriendelijke groet, namens de hele diaconie, Eline Wessels