UITGESTELD De Korenaar kennisquiz 

Op vrijdag 13 maart hebben we de Korenaar kennisquiz

We starten deze avond om 20.00 uur. Het team mag maximaal uit 6 personen bestaan maar minder is ook prima. 

Wil u/jij meedoen maar lukt het niet om een team samen te stellen laat het ons weten. Wij kijken dan of het ons lukt.

De kosten per team zijn 15 euro. Voor de drankjes staat een doos om een bijdrage in te doen.

Gert-Jan Windhorst is onze quizmaster en stelt vragen over o.a. Hazerswoude, de Bijbel en Aardrijkskunde.

We hopen op veel teams en natuurlijk een gezellige avond met elkaar. 

De opbrengst is voor ons project in Burkina Faso.

Dus vraag uw/je buren, familie of vrienden en geef je op via ‘missionaire.arbeid@pghkorenaar.nl’ of via de lijst op de steen in de hal van de ‘Korenaar’.

Uw missionaire commissie