Cursus “uitvaartbegeleiding voor gemeenteleden”
PKN Zwammerdam wil een cursus uitvaartbegeleiding voor gemeenteleden gaan organiseren. De cursus wordt georganiseerd vanuit de Protestantse Kerk Nederland en wordt op locatie gehouden. Er zijn minimaal 8 deelnemers nodig.

 

https://protestantsekerk.nl/training/leiden-van-uitvaartdiensten-door-gemeenteleden

Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden:

Een praktische training, waarin we alle aspecten voor een uitvaartdienst behandelen. Van het voorgesprek tot het leiden van een uitvaartdienst worden geoefend en doorlopen. De training is gericht op uitvaartdiensten van zowel mensen die op afstand van kerk en geloof zijn als van gemeenteleden.

Wat levert de training op?

  • U leert alle vaardigheden die nodig zijn voor het voorbereiden en uitvoeren van een rouwdienst
  • We leiden in principe zo op dat gemeenteleden zelfstandig de uitvaart kan leiden
  • U kunt invallen in een vacature tijd of vakantietijd van een predikant

Inhoud en opzet

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, die daarover gesproken en besloten heeft, kunt u familie van een overledene begeleiden en in overleg met hen een uitvaartdienst opzetten en leiden.

We gebruiken het boek van Aart Mak: ‘Met stomheid geslagen? Nieuwe taal en gebruiken bij uitvaarten’. Zoetermeer, 2006. Dit boek dient u vooraf aan te schaffen.

Onderdelen van de training zijn

  • Pastoraal-psychologische kennis en gespreksvaardigheden rondom het contact met nabestaanden.
  • Bijbels-theologische en dogmatische vragen en vooronderstellingen rond sterven.
  • Liturgische vormgeving van een uitvaartdienst.
  • Het schrijven van een overweging.
  • De rol en het gebruik van rituelen en symbolen.

Tussendoor maakt u huiswerkopdrachten. Aan het eind van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname. Dit wordt alleen uitgereikt aan cursisten die de gehele training hebben gevolgd.