RAS Eetgroep
Protestantse Gemeente Hazerswoude Dorp
“de Korenaar”

Waarde cheque van €3.150,=
Bijeengebracht door de RAS eetgroep in 2016 en 2017

Koka Children project
Het Koka Children project is de opvang van ca. 130 weeskinderen in de leeftijd van 4 t/m 15 jaar uit de regio Koka in Ethiopië.

Het geld is voor een deel reeds besteed aan de bouw van het kindercentrum, de bouw van drinkwatertanks en wasgelegenheid, de inrichting van de keuken en van de overblijfplaats van deze kinderen in de ontbijt- en lunch pauze.

In de naschoolse opvang krijgen de kinderen ook huiswerkbegeleiding.

Plannen voor de toekomst zijn:

  • Aanschaf schooluniformen voor de kinderen
  • Voedsel en kleding uitgave tijdens het Ethiopische nieuw jaar
  • Ondersteuning van adoptie gezinnen door renovatie van huizen
  • Aanschaf van boeken voor de bibliotheek
  • Kinderspeeltoestellen bij het Children Centre

Wilt u meer informatie over dit project, neem dan contact op met Marijke Westerman,  Westerman.marijke@gmail.com
Een voorbeeld van de nieuwsbrief kunt u hieronder lezen:
Koka project – NL