We hopen je te zien op één van deze activiteiten:

Kindernevendienst

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen die op de basisschool zitten. Iedere zondag is er 1 persoon die de kindernevendienst leidt.  Na de preek komen de kinderen weer terug.

Inlichtingen of contact: Christiaan Knibbe, tel. 577134 of  kindernevendienst@pghkorenaar.nl

 

Kerk- en school

De protestantse kerken in Hazerswoude-Dorp werken nauw samen met de Johannes Postschool (www.johannespostschool.nl). Er is een liedlijst met een psalm of gezang van de maand en een kinderlied van de maand. Op school en in de kerk worden deze liederen gezongen. Klik HIER om de liedlijst te zien.

Twee keer per jaar wordt er een kerk- en schooldienst georganiseerd: aan het begin van het schooljaar en op biddag voor gewas en arbeid in de Hervormde Kerk). Deze diensten worden samen met de leerlingen en leerkrachten voorbereid.

 

Bijbel Vakantie Club

De Bijbel Vakantie Club wil kinderen van 4 t/m 13 jaar d.m.v. een leuk programma gedurende 2 à 3 dagen in de voorjaarsvakantie in aanraking brengen met de Here God, Jezus en de Bijbel. De organisatie is in handen van mensen uit zowel de Protestantse als uit de Hervormde Gemeente. Voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool wordt de BVC gehouden in de Korenaar (kerkgebouw van de Protestantse Gemeente). En voor de groepen 7 en 8 en eerste klas van het voortgezet onderwijs in de Jol (chr. Jongerencentrum naast de Regenboog).

Er wordt bij de BVC  o.a. gezongen, gebeden, toneelstukjes gedaan, Bijbelverhalen verteld, geknutseld, pannenkoeken gegeten, spelletjes gedaan, sprekers uitgenodigd. En als afsluiting wordt er op zondagmorgen een kerkdienst gehouden. Als ondersteuning gebruikt de BVC-commissie de BVC-map van de HGJB. Bij de Bijbel Vakantie Club wordt er door zo’n  50-tal medewerkers een waanzinnig leuk en gezellig programma georganiseerd. Maak de kinderen en ouders in uw omgeving warm voor de Bijbel Vakantie Club zodat het Evangelie bij veel kinderen en ouders bekend mag worden! Graag tot ziens in de voorjaarsvakantie!

 

[ DE WEBREDACTIE IS NIET GEINFORMEERD EN KAN NIET INSTAAN VOOR DE JUISTHEID VAN DE INFORMATIE]

Basiscatechese (groep 7 en 8 BO)

Voor alle kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool.

Met elkaar praten, nadenken, verhalen delen, leren over alles wat met ons geloof te maken heeft. Om 14.45 uur staat de thee met iets lekkers klaar en gaan we van start.

Data                Dinsdagen     Geen nadere info bekend. Vraag de predikant

Tijd                  Geen nadere info bekend, vraag de predikant

Locatie            kamer predikant

Leiding            ds Carla Melgers

 

Catechese 12-14 jarigen; eten en praten

Alle kinderen van de eerste twee jaren van de middelbare school zijn van harte welkom om op een aantal dinsdagavonden met elkaar te eten, te bidden, uit de Bijbel te lezen en te praten over leuke of juist verdrietige dingen die je meemaakt of bezighouden.

Data:               Dinsdagen   Geen nadere info bekend, vraag de predikant

Tijd                  Geen nadere info bekend, vraag de predikant

Locatie            De Dobber (zaal 4)

Leiding            ds Carla Melgers

 

Afsluiting catecheseseizoen voor alle kinderen en hun ouders

Datum:            Onbekend, vraag de predikant

Tijd:                 Onbekend, vraag de predikant

Locatie:           Onbekend, vraag de predikant

 

Avondmaalscatechese basisschool leerlingen

  Onbekend, vraag de predikant

Op een aantal zondagen vieren we in de kerk het feest van brood en wijn, het Heilig Avondmaal. Sommigen van jullie zullen het al eens hebben meegemaakt in de Korenaar of in een andere kerk en anderen hebben het misschien nog nooit gevierd. Graag vertellen we jullie daarover op (.   Onbekend, vraag de predikant ). We leggen jullie uit hoe het Heilig Avondmaal gevierd wordt en waarom we dat doen. We gaan ook alles bekijken wat er in de kerk te zien is. Jullie mogen de hoge trap beklimmen naar het orgel, op de preekstoel staan, door de microfoon praten, kijken hoe de beamer werkt, een lied zingen, een stukje uit de Bijbel lezen en natuurlijk alles vragen wat je wilt aan de ouderling, de diaken of de dominee. Allemaal hartelijk welkom!

 

contact: catechese@pghkorenaar.nl

 

 

 

Clubs

Met ingang het seizoen 2008-2009 is het clubwerk van onze kerk samengegaan met het clubwerk van de Hervormde gemeente. Alle kinderen in de leeftijd van groep 3 tot en met de 2e klas van het voortgezet onderwijs zijn hartelijk welkom op deze clubs.

Het doel van het clubwerk is het blijde nieuws van het evangelie door te geven. Ook is er volop tijd voor zingen, knutselen en spelletjes.

In het seizoen zijn er verschillende bijzondere activiteiten zoals:

  • Startmiddag
  • Sinterklaasfeest.
  • Kerstfeest
  • Bazar
  • Strandwandeling.

Vanaf de startmiddag in de Regenboog zijn alle kinderen welkom. In beide kerken en op school wordt een uitnodiging verspreid. Het clubwerk staat onder leiding van: [ DE WEBREDACTIE IS NIET GEINFORMEERD EN KAN NIET INSTAAN VOOR DE JUISTHEID VAN DE INFORMATIE]

Functie Naam Tel. nr.
Voorzitter Arco v.d. Akker 587187
Secretaresse Rosanne Blijleven 0623 430 520
Penningmeester Johan van Dorp 587525

contact: Sabine Dijksterhuis ( 06 48550312) en Guido Nieuwenhuijse ( 06 52177480)

Meer informatie: jeugd@pghkorenaar.nl

Hieronder volgen de tijden, leeftijdsgroepen en leiding van de diverse clubs:

Club Doelgroep Dag en tijd
De Woelige Stal Meisjesclub groep 3 en 4 Maandagmiddag van 14.45 tot 16.00 uur
De Schaapskooi Jongensclub groep 3 en 4 Maandagmiddag van 14.45 tot 16.00 uur
De Bijenkorf Meisjesclub groep 5 en 6 Donderdagavond van 18.45 tot 20.00 uur
De Kameleon Jongensclub groep 5 en 6 Dinsdagavond van 18.45 tot 20.00 uur
De Rank Meisjesclub groep 7 en 8 Maandagavond van 18.45 tot 20.00 uur
De Jonge Arend Jongensclub groep 7 en 8 Woensdagavond van 18.45 tot 20.00 uur
Spirit Jongens en meisjesclub klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur

van 21.00 u tot 22.00 u is de Jol geopend