Adresgegevens van gemeenteleden in Kerkklanken

Sinds enkele maanden presenteren we de Kerkklanken als PDF op de website van de Korenaar. Daarmee is de inhoud gemakkelijk toegankelijk voor iedereen die de website bekijkt.Dat is mooi, maar dat geeft ook aanleiding om eens goed naar de inhoud van de kerkklanken te kijken, vooral de persoonlijke gegevens. Denk dan aan de verjaardagen van de 80 plus gemeente leden, de verjaardagen van de 4 jarigen en de mutaties, zoals geboortes, overlijden en verhuizen.

Deze gegevens zijn met de nieuwe vorm van de kerkklanken wel erg makkelijk te vinden, ook voor mensen met minder fraaie bedoelingen.

De kerkenraad heeft de mogelijkheden overwogen en is tot het volgende besluit gekomen.

In de Kerkklanken op de website tonen we de verjaardagen van de 80 plus gemeente leden en de mutaties, allemaal zonder adres gegevens.

We bieden nu al de mogelijkheid om een papieren Kerkklanken te ontvangen, bijvoorbeeld voor mensen die geen toegang hebben tot het internet. In deze papieren kerkklanken gaan we de verjaardagen van de 80 plus gemeenteleden en de mutaties weergeven, inclusief de adres gegevens.

Gemeenteleden die regelmatig een kaartje willen sturen naar bijvoorbeeld een jarige, raden we aan om te vragen om een papieren versie van de Kerkklanken. U kunt deze aanvragen bij de redactie van de Kerkklanken, en uw wijkouderling of contactpersoon is natuurlijk bereid om u daar bij te helpen.

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkenraad,

Christiaan Knibbe