De Protestantse Kerk in Nederland laat in een verklaring weten geschokt te zijn over de vele bootvluchtelingen die hun leven verloren in hun poging Europa te bereiken. 

Ds. Arjan Plaisier roept erin op om vluchtelingen als onze naaste te zien. “Wij doen een beroep op ieders besef van medemenselijkheid om vluchtelingen niet tevergeefs aan te laten kloppen op onze deur.” Kerk in Actie, de hulporganisatie van de Protestantse Kerk, komt op voor vluchtelingen. In Nederland door te strijden voor een menswaardig bestaan voor ongedumenteerden en uitgeprocedeerden. Wereldwijd door niet weg te kijken van de problemen aan de Europese grenzen, maar organisaties die bootvluchtelingen opvangen te ondersteunen. En door hulp te geven aan vluchtelingen en ontheemden in Irak en Syrië, maar ook vergeten gebieden als Zuid-Sudan. Europa mag niet wegkijken van de vluchtelingenproblematiek aan haar grenzen, maar moet met echte oplossingen komen. Als eerste door meer bij te dragen aan hulp aan vluchtelingen in conflictgebieden. Maar ook door ruimhartiger visa, beurzen en banen te verstrekken aan vluchtelingen. (In juni organiseerde Kerk in Actie een conferentie over Safe Passages ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag 2015. Lees hier meer)

Verklaring van de Protestantse Kerk in Nederland

Opnieuw zijn wij geschokt over de vele mannen, vrouwen en kinderen die in de afgelopen weken hun leven verloren op de Middellandse, de Egeïsche Zee en op het vasteland van Europa. In eerdere jaren verloren al 17.000 mensen hun leven toen ze, vaak vluchtend uit situaties van tomeloos geweld, hun toevlucht zochten in Europa. Zoveel dodelijke slachtoffers vervullen ons met droefheid en ontzetting. Droefheid en ontzetting alleen is echter niet genoeg. Het is onze plicht als kerk maar ook als samenleving naast deze vluchtelingen te staan. Concreet denken we daarbij aan het volgende:

  • Er moet een veilige route komen naar Europa voor asielzoekers die in aanmerking komen voor een humanitair visum. Asielzoekers zouden niet meer genoodzaakt moeten zijn om via mensensmokkelaars of langs andere gevaarlijke wegen een veilige plek te bereiken. Wij ondersteunen het betoog van eurocommissaris Frans Timmermans in deze richting.
  • Wij ondersteunen bijvoorbeeld het instellen van humanitaire visa: visa die voor vijf jaar gegeven worden aan vluchtelingen uit oorlogssituaties.
  • Wij ondersteunen het initiatief van staatssecretaris Klaas Dijkhoff die burgemeesters en gemeentes in Nederland vraagt om te helpen bij het huisvestigingsprobleem van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Wij weten van velen, waaronder leden van onze Protestantse Kerk, die bereid zijn hierin verantwoordelijkheid te nemen. We willen onze bijdrage blijven leveren in de opvang en begeleiding van deze mensen. Wij willen onze deskundigheid graag delen met de staatssecretaris en nodigen hem uit ons bij zijn plannen te betrekken. Eerder in de geschiedenis (bootvluchtelingen uit Vietnam en vluchtelingen uit Joegoslavië) werd royaal gebruik gemaakt van particulier initiatief. Dat kan het draagvlak versterken voor opvang van vluchtelingen nu.
  • We erkennen hoe ingewikkeld het is voor de internationale gemeenschap om tot oplossingen te komen in de brandhaarden van deze wereld, vooral in Syrië en Irak. Wij voelen ons machteloos. We zien met zorg hoe de burgerbevolking, voornamelijk minderheden, het slachtoffer wordt van voortdurend geweld. Voortgezette inspanningen om de strijdende partijen om de tafel te krijgen verdienen alle ondersteuning.
  • Intussen blijft hulp in de regio belangrijk. Samen met lokale kerken zet de Protestantse Kerk zich via een omvangrijk noodhulpprogramma in voor opvang in de regio. We doen dat zowel in Syrië en Irak en hun buurlanden, als in andere delen van de wereld, en zullen hiermee doorgaan. Wij weten dat velen zich hiervoor inzetten en roepen op hiermee voort te gaan.

Wij willen luisteren naar het evangelie van Jezus Christus die ons geleerd heeft dat wij de ‘naaste’ zijn van gewonden langs de weg en van vluchtelingen. Wij doen een beroep op ieders besef van medemenselijkheid om vluchtelingen niet tevergeefs aan te laten kloppen op onze deur. Dr. A.J. Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland