Save the date, 7 Juli

Noteer alvast in uw agenda:

zondag 7 juli gemeente vergadering, direct na de kerkdienst.

De kerkenraad heeft twee onderwerpen en wil graag met u in gesprek.

Het gaat over een aantal vacatures, en over het toekomstbeeld van onze gemeente.

Namens de kerkenraad,

Christiaan Knibbe