Ja, aan de Oostzijde van het dorp staat een oude dorpskerk. Dit is de kerk van de Hervormde gemeente. Even verder dan de Korenaar aan de Westzijde staat het kerkgebouw van de RK-parochie HH Engelbewaarders.