Het adres is Dorpsstraat 183, 2391 CB in Hazerswoude-Dorp. Dit is de hoofdingang. De zijingang bevindt zich aan de Korenmolenlaan.