Ja, dat kan. Je kunt je heel erg thuis voelen bij onze kerkgemeenschap, graag aan activiteiten en / of  vieringen deelnemen, je prettig en geborgen voelen bij meeleven en pastorale aandacht, financieel wat te willen bijdragen, verbonden willen zijn en toch geen lid willen worden. Omdat je bijvoorbeeld niet gedoopt bent en geen belijdenis wilt doen omdat je dat weer te “zwaar” vindt. Dat kan. We nemen aan dat zo’n besluit niet uit de lucht komt vallen, dus je zult er vast wel met onze predikant of andere gemeenteleden over gesproken hebben. Je wordt dan bij ons als “blijkgever” geregistreerd. Stuur dan .s.v.p. een e-mail aan info@pghkorenaar.nl met je voorna(a)m(en), familienaam, adres je gebortedatum, je telefoonnummer en je e-mailadres of doe een brief in onze brievenbus gericht aan onze predikant.

Als je verhuist, blijf je zo lang je wilt aan onze gemeente verbonden, maar je wordt niet opgenomen in het landelijke PKN systeem