Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente: Predikant, ouderlingen belast met het pastoraat, ouderlingen met een bijzondere taak (liturgisch, middengeneratie, jeugd, missionair) ,ouderling-kerkrentmeesters, diakenen en een diaken met een bijzondere taak. Vanwege de omvang en omdat niet iedere ambtsdrager een “vergadertijger” is, hebben we sinds 2013 een kleine kerkenraad (6 x per jaar) en een grote kerkenraad (4x per jaar).

De kerkenraad heeft tot taak: – de zorg voor de eredienst, de dienst van Woord en sacramenten; – het leiding geven aan de opbouw van de plaatselijke gemeente; – de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming; – het vaststellen van het beleidsplan over het leven en werken van de gemeente; – de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente; – het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken; – het bespreken van zaken die door de vergadering van de classis worden of zijn behandeld; – het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente; – het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.

Het moderamen wordt gevormd door: predikant, preses (voorzitter), scriba (secretaris), voorzitter College van Diakenen en voorzitter College van Kerkrentmeesters.

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.

De leden van de kerkenraad zijn:

Ds. C (Carla). C. A. Melgers

Predikant
E-mail Ds. C (Carla). C. A. Melgers

Sinds 24 januari 2016 is ds. Carla Melgers predikant bij onze gemeente. Hiervoor was ds. Melgers vanaf 2005 werkzaam als predikant in de gemeente “de Achthoek” in Scherpenzeel. Ze woont met haar man ds. J.Langelaar, predikant in Vianen,  in Bodegraven-Reeuwijk.

Christiaan Knibbe

Voorzitter kerkenraad, lid moderamen
E-mail Christiaan Knibbe

Ik ben met ingang van november 2018 voorzitter van de kerkenraad en daarmee ook lid van het moderamen. Ik volg daarmee Ellen de Gelder op, die voorzitter was sinds oktober 2017.   Hiervoor was ik sinds 2016 wijkouderling in wijk 1.  Mijn ambtstermijn loopt in 2020 af.

 

Je kuntChristiaan bereiken via preses@pghkorenaar.nl en (0172) 577134

Heleen Polderman

Scriba
E-mail Heleen Polderman

Sinds september 2017 ben ik scriba. Ik volg in deze functie Ellen de Gelder op, die voorzitter van de kerkenraad werd. Sinds 2015 ben ik wijkouderling voor wijk 4.  Daarnaast ben ik al jaren actief als cantrix van onze cantorij. Ik ben per e-mail bereikbaar via scriba@pghkorenaar.nl en via 071 3416744

Meinte Vierstra

Voorzitter College van Diakenen
E-mail Meinte Vierstra

Ik ben diaken sinds 2015 en voorzitter van de Diaconie sinds 2016. Daarmee ook lid van het moderamen. Mijn ambtstermijn loopt 2019 af.

 

Je kunt me bereiken via diaconie@pghkorenaar.nl en tel. 0623 48 89 64

Jaap Kraay

Formeel voorzitter College van Kerkrentmeesters, Ouderling - Kerkrentmeester
E-mail Jaap Kraay

Ik ben ouderling-kerkrentmeester sinds 2015. Daarvoor was ik al vele jaren kerkrentmeester en adviseur van het College van Kerkrentmeesters. Samen met de kerkrentmeesters en adviseurs ben ik lid van het College van Kerkrentmeesters. Formeel ben ik voorzitter , omdat de feitelijke voorzitter Cornel Hassefras geen lid van de kerkenraad is. Mijn ambtstermijn liep af in 2019 en is voorlopig verlengd. Mijn specialisme is de techniek in de Korenaar en de Kerkomroep.

Cornèl Hassefras

Formeel Plv. Voorzitter College van Kerkrentmeesters
E-mail Cornèl Hassefras

Ik ben formeel plaatsvervangend voorzitter van het College van Kerkrentmeesters sinds oktober 2018. Ik volg daarmee Robert Hagendoorn op, die in augustus 2018 wegens gezondheidsredenen aftrad en werd waargenomen door collega Trudy den Haan-Zaal. Ik ben geen lid van de kerkenraad. Daarom is Jaap Kraay formeel voorzitter

Mieke den Haan-Zaal

Sinds november 2018 ben ik lid van de kerkenraad namens de Missionaire commissie. Mijn ambtstermijn loopt in 2022 af

Willem de Beus

Wijkouderling wijk 2
E-mail Willem de Beus

Ik ben wijkouderling voor wijk 2 sinds 2018. Dat ben ik ook een eerdere ambtsperiode geweest. Samen met mijn collega wijkouderling en de wijkmedewerkers verzorgen we het pastoraat. Mijn ambtstermijn loopt af in 2022. Hiernaast ben ik actief als voorzitter van de Cantorij.

Rita de Gelder-Bomhof

wijkouderling wijk 3
E-mail Rita de Gelder-Bomhof

Ik ben wijkouderling voor wijk 3 sinds 2017. Samen met mijn collega wijkouderling en de wijkmedewerkers verzorgen we het pastoraat. Mijn ambtstermijn loopt af in 2021.

Han Korteland

Wijkouderling wijk 4
E-mail Han Korteland

Ik ben wijkouderling sinds september 2017. Mijn ambtstermijn loopt af in 2021. Ik ben in het verleden Diaken geweest, maar heb ook andere rollen in de kerkgemeente vervuld.

Jaap Jansen

Wijkouderling wijk 5
E-mail Jaap Jansen

Ik ben ouderling van wijk 5 sinds november 2018. Ik ben elders in het verleden ouderling geweest. Mijn ambtstermijn loopt af in 2022

Marianne Bol

Wijkouderling wijk 6
E-mail Marianne Bol

Ik ben wijkouderling voor wijk 6 sinds 2020. Samen met de wijkmedewerkers verzorg ik het pastoraat in het zorgcentrum Driehof en de ouderenwoningen aan de Hazelhof. Mijn ambtstermijn loopt af in 2024. 

Trudy den Haan – Zaal

Ouderling-Kerkrentmeester

Ik ben ouderling-kerkrentmeester sinds 2013. Mijn ambtstermijn loopt af in 2021. Daarnaast ben ik als vrijwilliger al vele jaren boekhouder van de kerk en was  ik in die rol adviseur van het College.

Marian Zintel-Zaal

Secretaris Diaconie
E-mail Marian Zintel-Zaal

Ik ben al vele jaren actief in de Diaconie. Mijn huidige ambtstermijn loopt af in 2019. Hiernaast doe ik ook het beheer van de keuken in de Korenaar.

Johan Langelaar

College van Diakenen
E-mail Johan Langelaar

Ik ben lid van het College van Diakenen sinds 2017. mijn ambtstermijn loopt af in 2021. Ik ben eerder diaken geweest. Daarnaast ben ik lid van het beamerteam.

Eline Wessels-Verschoor

College van Diakenen
E-mail Eline Wessels-Verschoor

Ik ben lid van het College van Diakenen sinds 2015.  Mijn ambtstermijn loopt af in 2023. .

Nynke Wanders – de Jong

College van Diakenen

Met ingang van het seizoen 2015/2016 ben ik diaken. Mijn ambtstermijn eindigt in 2023. Eerder was ik actief als catecheet.

Janny Bos – Leenheer LUMC

College van Diakenen
E-mail Janny Bos – Leenheer LUMC

Ik ben lid van het College van Diakenen sinds 1998. Ik vervul diaconale taken in het LUMC. Mijn ambtstermijn loopt af in 2022.