Vanaf 5 Juli worden de kerkdiensten in de Korenaar hervat met inachtneming van de richtlijnen en voorschriften van de overheid en het RIVM.
Dit betekent onder andere :
Werken met een reservering lijst U krijgt een plaats met nummer aangewezen.

Voor het bijwonen van kerkdiensten is het noodzakelijk dat men zich vooraf telefonisch aanmeldt. Dit kan van donderdag t/m zaterdag van 19.00 uur tot 21.00 uur voor de dienst van de daarop volgende zondag! Het telefoonnummer voor aanmelding is: 06 45 46 98 78
Kwetsbare mensen wordt geadviseerd de diensten via Kerkomroep.nl te volgen en tot nader

order niet deel te nemen aan de vieringen in de Korenaar!
U wordt verder op de hoogte gehouden via de weekbrief / kerkklanken en Website