Tijden van kerkdiensten: In het zomertijdhalfjaar begint de dienst om 9.30u (1e zondag april tot 1e zondag november) In het wintertijdhalfjaar begint de dienst om 10.00u (1e zondag november tot de 1e zondag april)

Autovervoer voor hulpbehoevenden en ouderen,, voor wie het moeilijk wordt om naar de kerk te lopen, kunnen per auto gehaald en weer thuis gebracht worden. Hiervoor zorgt dhr. A. Langhout, Jacob Marisstraat 44, tel. 589769

Welkomstouderling : bij het binnengaan van de kerkzaal (via de Grote Zaal) word je welkom geheten. Aan de ouderling die een naambordje “welkomstouderling” draagt kan je de vragen stellen en antwoorden krijgen die je, als je onbekend bent met de gang van zaken, misschien graag wilt weten. We heten je van harte welkom!

Kerkdiensten
Een kerkdienst duurt ongeveer vijf kwartier. We proberen in een dienst rekening te houden met alle leeftijdsgroepen en manieren van geloven. Kinderen in de basisschoolleeftijd worden voor de schriftlezingen door de predikant aangesproken op hun eigen niveau. Na het zingen van een kinderlied gaan ze naar de kindernevendienst. Ook willen wij als gemeente aanwezig zijn voor de kinderen en hun ouders op overstapmomenten in hun leven. Zo hebben we één keer per jaar een overstapdienst, waarin kinderen afscheid nemen van de kindernevendiensten waarin de oudste kinderen de basiscatechese afsluiten.

Regelmatig klinken naast het orgel ook andere muzikale geluiden. Gemeenteleden met muzikaal talent worden van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren in de dienst. Een paar keer per jaar zingt de cantorij (vaak bij Avondmaalsvieringen en in de Paascyclus).

Viering van het Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt vijf maal per jaar gehouden. De data in 2016-2017 zijn:

 • 26 augustus 2016
 • 4 december 2016
 • 5 maart 2017
 • 13 april 2017(Witte Donderdag)
 • 18 juni 2017

In de weken rond de Avondmaalsviering van de gemeente wordt op donderdagmiddag om 15.00 uur een Avondmaalsviering gehouden in zorgcentrum ‘Driehof’. Deze viering is bestemd voor de mensen die vanwege hun gezondheid de normale kerkdiensten niet kunnen bijwonen. Voor deze vieringen wordt samengewerkt met de Hervormde Gemeente uit Hazerswoude-Dorp. De data in 2016-2017 zijn:

 • 1 sept. 2016
 • 1 dec. 2016
 • 2 maart 2017
 • 13 april 2017
 • 8 juni 2017
 • 19 oktober 2017

Doopdiensten

Wanneer u de doop verlangt voor u zelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de predikant. Telefoon 0172 589164 (schakelt bij afwezigheid door naar mobiel). Zie ook de pagina doop-, trouw- en rouwdiensten onder het menu “contact” rechtsboven.

Trouwdiensten

Wanneer u uw huwelijk wilt laten inzegenen, dan kunt u contact opnemen met de predikant. Telefoon 0172 589164 (schakelt bij afwezigheid door naar mobiel).  Zie ook de pagina doop-, trouw- en rouwdiensten onder het menu “contact” rechtsboven.

Rouwdiensten

Wanneer u de uitvaart wilt regelen van uw partner, kind of ander familielid, dan kunt u contact opnemen met de predikant of de scriba. De predikant bereikt u onder telefoon 0172 589164 (schakelt bij afwezigheid door naar mobiel). De scriba bereikt u onder 0623 654 409  Zie ook de pagina doop-, trouw- en rouwdiensten onder het menu “contact” rechtsboven.

Kindernevendienst

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen die op de basisschool zitten. Er is één gemeentelid dat de kinderdienst leidt.

Zij horen een Bijbelverhaal en maken daar een verwerking bij, bijvoorbeeld een puzzel of een knutselwerkje. Ook mogen de kinderen noemen waar ze graag voor zouden willen bidden. Voor de gebeden komen zij terug in de kerk en hun dank- en voorbeden worden dan meegenomen.

Leiding: Christiaan Knibbe, tel.577134, kindernevendienst@pghkorenaar.nl

Peuter- en kleuterdienst : Voor de allerkleinsten worden dit seizoen twee diensten georganiseerd: 9 oktober en 14 mei. We lezen een Bijbelverhaal en we zingen liedjes. Een peuter- en kleuterdienst begint om 16.00u en duurt ongeveer een half uur. Na afloop is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie en limonade.

Crèche:  Iedere zondagmorgen in zaal 2 van de Korenaar. Inlichtingen: creche@pghkorenaar.nl    .

Kosters : een vrijwilligersteam zorgt er voor dat het warm en licht is, het geluid en de kerkomroep werkt enz.

Beamerteam : wij projecteren stappen in de liturgie, liturgische teksten, beelden, , Bijbelteksten en  liederen.

Koffiedrinken na de dienst: Iedere zondag is er na de ochtenddienst gelegenheid koffie te drinken in Zaal 4 ( “de Dobber”), de Hal of in de Grote Zaal direct naast de kerkzaal.

Predikant : ds.C.C.A.Melgers:  predikant@pghkorenaar.nl

Preekrooster Dat kan je vinden onder de knop roosters. Maar op de voorpagina kan je doorgaans de komende dienst al vinden en  onder “agenda”nog meer.