Sobere maaltijd

Ieder jaar zitten zo’n 70 dorpsgenoten om één tafel, soep en brood delend. Ook dit jaar zal er weer een sobere maaltijd worden gehouden met de gezamenlijke kerken, georganiseerd door de werkgroep MOV (missie, ontwikkeling en vrede) namens de RK-kerk. U wordt van harte uitgenodigd om daar aan deel te nemen. De maaltijd bestaat uit soep, brood en water. Wilt u zelf een soepbord en lepel meenemen? De opbrengst is bestemd voor Vastenaktie 2018.

 

Datum:          Woensdag 7 maart 2018

Tijd:                18.00 tot 19.30 uur

Locatie:         Korenaar

Kosten:         € 6,50 p.p.