Iedere vrijdag beginnen de zichtbare voorbereidingen van de kerkdienst op zondag. Op vrijdagmorgen om 8.30 u komt een groep vrijwilligers schoonmaken, de wekelijkse informatie aan de gemeente, de gemeentebrief, wordt samengesteld  en gekopieerd door vrijwilligers, er wordt een klein aantal ordes van dienst samengesteld, gekopieerd en en door diakenen bezorgd bij gemeenteleden die de dienst via de webradio (voorheen “kerktelefoon”) volgen. Op zondagmorgen voor de dienst begint de vrijwilliger die de kosterdienst vervult met zijn werk, de organist beklimt het orgel, de vrijwilliger die de beamers bedient  installeert zich en test, er komen vrijwilligers bij de toegang naar de kerkzaal de bezoekers verwelkomen en voorzien van de gemeentebrief, de vrijwilligers die kinderen voor de crèche opvangen beginnen hun werk, de dienstdoende ouderlingen nemen hun plaats in, de voorganger neemt haar of zijn plek in en dan begint de dienst. Daarin gaan de kinderen naar de door vrijwilligers geleide kindernevendienst, wordt gecollecteerd en na afloop is er een groep vrijwilligers die koffie schenkt en afwast. Kortom, een hele organisatie om geestelijk gesterkt en met een goed gevoel de week in te kunnen gaan. Om dit allemaal goed te laten verlopen worden vrijwilligers ingedeeld in roosters, moeten sommigen weten wie voorgaat, waarvoor gecollecteerd wordt en wie er welke vrijwilligersdienst heeft. Roosters kunnen tussen de paperassen thuis raken. Daarom is er een plek waar je ze altijd even kunt raadplegen: op deze pagina.

Als je klikt op de naam van het rooster dan krijg je het rooster te zien (zover het bekend is).

ROOSTERS  2018 – 2019

KERKDIENSTEN 2E HALFJAAR 2019

kerkdiensten Korenaar 1e halfjaar 2019

KOSTERDIENST JAN-APR.2019

KOSTERDIENST MEI TOT AUG 2019

Rooster Beamerteam sept 2018 aug 2019 v7 wit

Rooster beamerteam sept.19-aug.20 v2

rooster gemeentebrief maart 2019 – oktober 2019

Rooster Lectoren 2019

Schoonmaakrooster januari-juli 2019

Schoonmaakrooster juli – december 2019