Pinksteren 2017

Wij (Lavinia Spruitenburg , Sabine Dijksterhuis en ds. Carla Melgers) zien uit naar een feestelijke Pinksterdienst! Tijdens het zingen van het Glorialied zullen dopelingen van het afgelopen jaar samen met alle andere kinderen in optocht binnenkomen, begeleid door Sabine en Niels op gitaar. Als jullie thuis een muziekinstrumentje hebben: neem het maar mee! Het prachtige lied ‘’heb het leven lief’’ tijdens de Passion gezongen door Elske De Wall, zal deze zondag door Sabine ten gehore worden gebracht!
Als afsluiting van de dienst gaan we al zingend ‘’Laat het feest zijn in de huizen’’ naar buiten, waar een groepsfoto gemaakt wordt (vanuit een drone of vanaf de molen). We hopen op goed weer zodat we buiten kunnen blijven om koffie, thee, limonade met wat (extra 😉) lekkers kunnen nuttigen.