De missionaire commissie richt zich op de rand- en buitenkerkelijken  met nieuwe initiatieven die de Korenaar meer plaatsen in de Dorpssamenleving.

De taken van de commissie zijn:

  • Het ontwikkelen van initiatieven als genoemd in het doel.
  • Coördinatie Bijbelvakantieclub (PGH en NHG)  met ca 100 deelnemende kinderen.
  • Coördinatie interkerkelijke Kaarsenactie (PGH,  NHG, RKP).
  • 5x per jaar wordt op aangewezen zondagen aandacht gevraagd voor projecten in de derde wereld.
  • Coördinatie van de jaarlijkse Zendingsbijdrage, op dit moment vorm gegeven door het organiseren van diverse activiteiten voor ons Kerk in Actie Interactief-project in Myanmar (Birma), klik HIER voor meer informatie.
  • Verspreiding van het kleurrijke tweewekelijkse magazine Elisabeth onder abonnees en gratis lezers, klik HIER voor meer informatie. Wilt u een voordelig abonnement en daarmee ook meehelpen aan gratis verspreiding van dit mooie blad in ons dorp, dan kunt u zich HIER aanmelden.
  • Verkoop van kerstkaarten, ten bate van het dak- en thuislozenproject van het Leger des Heils, klik HIER voor meer informatie.
  • Alle immateriële hulpverlening, ook van Kerk in Actie, zending en missionaire activiteiten, wereldwijd en plaatselijk, wordt verzorgd door de missionaire commissie. Alle materiële  hulpverlening incl. werelddiaconaat wordt verzorgd door de diaconie.

In de commissie zijn de volgende personen actief:
Mw    Anneke Snel-van Amsterdam              Voorzitter – ouderling met bijzondere opdracht
..         vacature                                                    Secretaris
Mw     Barbera van Staalduinen                      Penningmeester
Mw     Anneke van Zanten                                Evangelisatie
Dhr     Arie Langhout                                         Kerk in Actie
Mw     Tieke van Zanten                                    Kerk in Actie
Mw     Mieke den Haan.                                    Kerk in Actie – ouderling met bijzondere opdracht
Dhr     Ronald Zaal                                             Kerk in Actie
Dhr     Enno Knibbe                                           Kerk in Actie
Mw     Aafke Knibbe                                           Kerk in Actie
Mw     Bjorna Wanders                                      Kerk in Actie
Mw     Mariska van Nieuwenhuyse                 Contactpersoon Elisabeth(bode)

Wilt u meer informatie of met ons meedenken, dan kunt u ons ook per e-mail bereiken op: missionaire.arbeid@pghkorenaar.nl

Uw giften voor ons plaatselijke missionaire werk, de Myanmar (Birma)-projecten en het bedrag van uw Elisabeth-abonnement kunt u overmaken op ons Rabobanknummer: NL51 RABO 0325 9083 70 t.n.v.: Missionaire Commissie Protestantse Gemeente