Protestantse Kerk in Nederland

Handige sites voor ambtsdragers, gemeenteleden en belangstellenden

Kerken in Hazerswoude-Dorp e.o.

De Bijbel

  • Biblija (verschillende bijbelvertalingen)
  • Nederlands Bijbelgenootschap
  • NBV (biedt toegang tot informatie over De Nieuwe Bijbelvertaling en vertaalaantekeningen bij delen van de NBV)
  • Meer over de Bijbel (neemt de bezoeker mee op ontdekkingstocht door de Bijbel, aan de hand van bekende bijbelse personen)
  • Rondom de Bijbel (bevat uitgebreide informatie bij de Bijbel: over het ontstaan en de geschiedenis van de Bijbel, de tijd van de Bijbel en veel meer)
  • Voorleesbijbel (luisteren naar en meelezen met de voorgelezen NBV)

Muziek

  • Informatie over psalmen en gezangen (o.a. liedteksten, melodiën en bewerkingen)
  • Melodieën psalmen en gezangen (melodieën van psalmen en gezangen uit o.a. liedboek voor de kerken en de evangelische liedbundel)
  • Kerklied (informatiesite van Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied met o.a. info over het nieuwe liedboek en de bundel Tussentijds)
  • Nieuw liedboek (op 25 mei 2013 wordt het nieuwe liedboek gepresenteerd. Deze site geeft meer informatie.)

Voor kinderen, jongeren, ouders en vrijwilligers in het jeugdwerk

Andere interessante websites

  • Ikon Pastoraat (met o.a. kerknieuws, dagteksten en gedichten)
  • Geloof in je leven (gericht op de vragen waar we allemaal mee bezig zijn: de materiële rijkdom in relatie met levensvragen en religieuze vragen)
  • Taizé (geloofsgemeenschap in Frankrijk: op de site zijn o.a. de bekende Taizéliederen te beluisteren)
  • Kerk en Idee (databank met ideeën voor kerkdiensten, liturgie en kerkelijke activiteiten)
  • Vptz Aurelia (vrijwilligers palliatieve terminale zorg)