Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente: Predikant, ouderlingen belast met het pastoraat, ouderlingen met een bijzondere taak (liturgisch, middengeneratie, jeugd, missionair) ,ouderling-kerkrentmeesters, diakenen en een diaken met een bijzondere taak. Vanwege de omvang en omdat niet iedere ambtsdrager een “vergadertijger” is, hebben we sinds 2013 een kleine kerkenraad (6 x per jaar) en een grote kerkenraad (4x per jaar).

De kerkenraad heeft tot taak: – de zorg voor de eredienst, de dienst van Woord en sacramenten; – het leiding geven aan de opbouw van de plaatselijke gemeente; – de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming; – het vaststellen van het beleidsplan over het leven en werken van de gemeente; – de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente; – het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken; – het bespreken van zaken die door de vergadering van de classis worden of zijn behandeld; – het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente; – het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.

Het moderamen wordt gevormd door: predikant, preses (voorzitter), scriba (secretaris), voorzitter College van Diakenen en voorzitter College van Kerkrentmeesters.

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.

De leden van de kerkenraad zijn:

Ds. C (Carla). C. A. Melgers

Predikant
E-mail Ds. C (Carla). C. A. Melgers

Sinds 24 januari 2016 is ds. Carla Melgers predikant bij onze gemeente. Hiervoor was ds. Melgers vanaf 2005 werkzaam als predikant in de gemeente “de Achthoek” in Scherpenzeel. Ze woont met haar man ds. J.Langelaar, predikant in Vianen,  in Bodegraven-Reeuwijk.

Ellen de Gelder

Voorzitter kerkenraad, lid moderamen
E-mail Ellen de Gelder

Ik ben met ingang van september 2017 voorzitter van de kerkenraad en daarmee ook lid van het moderamen. Ik volg daarmee Nelleke de Beus op, die voorzitter was van 2013-2017.   Hiervoor was ik sinds 2016 scriba en sinds 2011 ouderling met bijzondere opdracht voor de Middengeneratie. Daarvoor was ik jeugdouderling. Mijn ambtstermijn loopt in 2019 af.

 

Je kunt Ellen bereiken via ellen@ewprocesbegeleiding.nl en 0623 65 44 09

Heleen Polderman

Scriba
E-mail Heleen Polderman

Sinds september 2017 ben ik scriba. Ik volg in deze functie Ellen de Gelder op, die voorzitter van de kerkenraad werd. Sinds 2015 ben ik wijkouderling voor wijk 4.  Daarnaast ben ik al jaren actief als cantrix van onze cantorij. Ik ben per e-mail bereikbaar via scriba@pghkorenaar.nl en via 071 3416744

Meinte Vierstra

Voorzitter College van Diakenen
E-mail Meinte Vierstra

Ik ben diaken sinds 2015 en voorzitter van de Diaconie sinds 2016. Daarmee ook lid van het moderamen. Mijn ambtstermijn loopt 2019 af.

 

Je kunt me bereiken via diaconie@pghkorenaar.nl en tel. 0623 48 89 64

Robert Hagendoorn

Voorzitter College van Kerkrentmeesters
E-mail Robert Hagendoorn

Ik ben sinds 2015 voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en daarmee lid van het moderamen. Mijn ambtstermijn loopt in 2019 af.

Naast dit bestuurlijke werk ben ik ook actief als lid van het docententeam van de computercursussen, lid van het beamerteam, lid van de webredactie en lokaal beheerder voor het LRP en de IT van de Korenaar

Je kunt me bereiken via kerkrentmeester@pghkorenaar.nl en 0172 588332

Anneke Snel – van Amsterdam

Voorzitter Missionaire Commissie
E-mail Anneke Snel – van Amsterdam

Ik ben ouderling met bijzondere opdracht t.b.v. de missionaire commissie sinds 2015.  Mijn ambtstermijn loopt in 2019 af.

Christiaan Knibbe

Wijkouderling wijk 1
E-mail Christiaan Knibbe

Ik ben wijkouderling voor wijk 1 sinds 2016. Samen met mijn collega wijkouderling en de wijkmedewerkers verzorgen we het pastoraat. Mijn ambtstermijn loopt af in 2020

 

Aafke Knibbe

Wijkouderling wijk 1
E-mail Aafke Knibbe

Ik ben wijkouderling voor wijk 1  sinds 2016 en contactpersoon voor het dovenpastoraat. Daarvoor was ik wijkouderling in wijk 2. Samen met mijn collega wijkouderling en de wijkmedewerkers verzorgen we het pastoraat. Mijn ambtstermijn loopt af in 2019

Ouderling

Wijkouderling wijk 2
E-mail Ouderling

VACATURE Ik ben wijkouderling voor wijk 2 sinds 2018. Samen met mijn collega wijkouderling en de wijkmedewerkers verzorgen we het pastoraat. Mijn ambtstermijn loopt af in 2022.

Joke Wolvers-Verschoor

Wijkouderling wijk 2
E-mail Joke Wolvers-Verschoor

Ik ben wijkouderling voor wijk 2 sinds 2016. Samen met mijn collega wijkouderling en de wijkmedewerkers verzorgen we het pastoraat. Mijn ambtstermijn loopt af in 2020

Jan Jongenotter

Wijkouderling wijk 3
E-mail Jan Jongenotter

ik werd wijkouderling voor wijk 3  vacant in 2015. Samen met mijn collega wijkouderling en de wijkmedewerkers verzorgen we het pastoraat. Mijn ambtstermijn loopt in 2019 af. Naast dit pastorale werk ben ik lid van het docententeam van de computercursussen.

Rita de Gelder-Bomhof

wijkouderling wijk 3
E-mail Rita de Gelder-Bomhof

Ik ben wijkouderling voor wijk 3 sinds 2017. Samen met mijn collega wijkouderling en de wijkmedewerkers verzorgen we het pastoraat. Mijn ambtstermijn loopt af in 2021.

Ali van Amsterdam – Luyken

Wijkouderling wijk 4
E-mail Ali van Amsterdam – Luyken

Ik ben wijkouderling voor wijk 4 sinds 2011. Samen met mijn collega wijkouderling en de wijkmedewerkers verzorgen we het pastoraat. Mijn ambtstermijn loopt af in 2015

Han Korteland

Wijkouderling wijk 4
E-mail Han Korteland

Ik ben wijkouderling sinds september 2017. Mijn ambtstermijn loopt af in 2021. Ik ben in het verleden Diaken geweest, maar heb ook andere rollen in de kerkgemeente vervuld.

Leo & Nanny Hassefras

Wijkouderling wijk 5
E-mail Leo & Nanny Hassefras

Ik ben samen met echtgenote Nanny wijkouderling in wijk 5  sinds 12 november 2017. Mijn  ambtstermijn loopt tot 2021.

Nanny Hassefras

Wijkouderling wijk 5
E-mail Nanny Hassefras

Ik ben samen met echtgenoot Leo wijkouderling in wijk 5 sinds medio november 2017. Mijn ambtstermijn loopt af in 2021

Martha Rademaker – van Zanten

Wijkouderling wijk 6
E-mail Martha Rademaker – van Zanten

Ik ben wijkouderling voor wijk 6 sinds 2016. Samen met de wijkmedewerkers verzorg ik het pastoraat in het zorgcentrum Driehof en de ouderenwoningen aan de Hazelhof. Mijn ambtstermijn loopt af in 2020

Trudy den Haan – Zaal

Ouderling-Kerkrentmeester

Ik ben ouderling-kerkrentmeester sinds 2013. Mijn ambtstermijn loopt af in 2021. Daarnaast ben ik als vrijwilliger al vele jaren boekhouder van de kerk en was  ik in die rol adviseur van het College.

Jaap Kraay

Ouderling - Kerkrentmeester
E-mail Jaap Kraay

Ik ben ouderling-kerkrentmeester sinds 2015. Daarvoor was ik al vele jaren kerkrentmeester en adviseur van het College van Kerkrentmeesters. Samen met de kerkrentmeesters en adviseurs ben ik lid van het College van Kerkrentmeesters. Mijn ambtstermijn loopt af in 2019. Mijn specialisme is de techniek in de Korenaar en de Kerkomroep.

Johan Langelaar

College van Diakenen
E-mail Johan Langelaar

Ik ben lid van het College van Diakenen sinds 2017. mijn ambtstermijn loopt af in 2021. Ik ben eerder diaken geweest. Daarnaast ben ik lid van het beamerteam.

Tiemen en Eline Wessels-Verschoor

College van Diakenen
E-mail Tiemen en Eline Wessels-Verschoor

We zijn lid van het College van Diakenen sinds 2015.  Onze ambtstermijn loopt af in 2019. Tiemen was al eerder Diaken en is lid van de webredactie.

Nynke Wanders – de Jong

Met ingang van het seizoen 2015/2016 ben ik diaken. Mijn ambtstermijn eindigt in 2019. Eerder was ik actief als catecheet.

Janny Bos – Leenheer

College van Diakenen
E-mail Janny Bos – Leenheer

Ik ben lid van het College van Diakenen sinds 1998. Ik vervul diaconale taken in het LUMC. Mijn ambtstermijn loopt af in 2018.