Data:   zo. 5 t/m 19 maart 2017

O.l.v.   de wijkouderlingen

Door het afnemende aantal gemeenteleden dat beschikbaar is voor het ambt van wijkouderling, zijn de wijken groter geworden en zijn jaarlijkse huisbezoeken aan ieder gezin niet meer mogelijk. Veel gemeenteleden vinden dit geen bezwaar. Als alternatief is de vorm van jaarlijks Groothuisbezoek ontwikkeld. Het meest wordt een samenkomst bij een gemeentelid in de betrokken wijk met een geschikte woonkamer en een goed voorbereid, aansprekend gespreksthema gewaardeerd.

U/Je krijgt tijdig bericht wanneer het Groothuisbezoek in uw/jouw wijk plaatsvindt. Er wordt naar gestreefd minstens één alternatief te bieden.

Voor gemeenteleden die door verlies, ziekte, leeftijd e.d. extra aandacht nodig hebben is het pastorale team van predikant, wijkouderling en wijkmedewerkers actief. Zij krijgen huisbezoek op maat van de omstandigheden.