Aan het eind van de basiscatechese stapt de jeugd over naar de fase van het volledig deelnemen aan de kerkdienst. Meestal valt dit ook samen met de overstap naar het vervolgonderwijs. Zondag 11 juni was de overstapdienst. Enkele beelden