Met elkaar praten, discussiëren over het geloof, de kerk, ons leven helpt om je eigen mening te vormen. Zeker in een tijd waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat je christen bent en naar de kerk gaat, is het fijn om mede-gelovigen en mede-zoekers te vinden. Wij hebben gesprekskringen voor vrijwel alle leeftijden.

Psalmen; in gesprek met God

Door alle eeuwen heen hebben de psalmen mensen geraakt en geïnspireerd. Alle ervaringen van de mens als gelovige zijn erin te lezen: vreugde en verdriet, hoop en wanhoop, vertrouwen en angst, perspectief en ontgoocheling, gezondheid en ziekte, recht en onrecht, goed en kwaad, leven en dood. De mens die staat voor Gods aangezicht, verbinding met hem zoekt en richting voor het leven, daarover gaat het in de Psalmen. Op de achtergrond van alle Psalmen klinkt het voortdurende verlangen naar Gods nabijheid

Door het samen aandachtig lezen van deze diepmenselijke gebeden hopen wij dichter te komen bij onze eigen geloofsbeleving. En wie weet ontdekken wij gaandeweg het Handschrift van onze Schepper: bewogenheid om mensen.

Data:               vrijdagen 27 oktober, 10 november, 24 november, 8 december, 12 januari, 26 januari

Tijd                  10.00 tot 11.30 uur

Locatie:           zaal 2 (werkkamer predikant) of zaal 4 (“Dobber”)

Leiding:           ds. Carla Melgers

 

 

Doop terugkomavonden

Voor alle ouders die in het afgelopen jaar hun kindje hebben laten dopen.

Tijdens deze avonden delen we met elkaar hoe het met ons gaat als ouder, als (geloofs)opvoeder en of en zo ja hoe het geloof en de kerk hierbij een rol spelen.

Alle ouders krijgen ook een persoonlijke uitnodiging.

 

Data:              woensdagen 25 januari, 22 februari, 22 maart 2018

Tijd:                19.30 – 21.00 uur

Locatie:         predikantskamer

Leiding:         ds Carla Melgers

 

Zondaglunchgesprek Middenin

Voor iedereen tussen de 25 en 45 die met elkaar in gesprek wil gaan over wat hen bezighoudt in het leven en welke rol geloof hierin speelt.

 

Data:              29 oktober, 26 november, 17 december, 14 januari, 11 februari, 25 maart

Tijd:                na de kerkdienst

Locatie:         Kerkenraadskamer

Leiding:         ds Carla Melgers

 

Zondagavondmaaltijd 18-30 jarigen

Tijdens een lekkere maaltijd samen met leeftijdsgenoten stil staan bij belangrijke levensvragen in een sfeer van vertrouwen, openheid, gezelligheid en diepgang.

Data:              3 december, 28 januari, 4 maart

Tijd                 van 18.00 tot 19.30 uur

Locatie:         kamer predikant of de Dobber

Leiding:         ds Carla Melgers

 

Geloofsopvoeding: voor ouders van kinderen van 0 tot 12

Een gelovig leven begint in de meeste gevallen thuis, in het gezin waarin een kind opgroeit. Dit gebeurt door bewuste geloofsuitingen zoals bidden, Bijbellezen en naar de kerk gaan. Maar geloofsopvoeding gebeurt evengoed in de dagelijkse omgang: de aandacht waarmee je voor je kind zorgt, de keuzes die je maakt, de wijze waarop je omgaat met je kind en anderen. Veel ouders vinden het best lastig om in de praktijk van alledag hier handen en voeten aan te geven. Hoe deel je je verwondering? Hoe spreek je naar elkaar uit wat je gelooft, waarover je je verbaast, waarmee je worstelt of waaraan je twijfelt? Hoe verbind je momenten uit het dagelijks leven met je geloofsovertuiging en hoe maak je dat merkbaar voor je kind? Om antwoorden te vinden op die vragen is het nodig om zelf te ontdekken wat jij van waarde vindt in leven en geloven. Tijdens een drietal avonden gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Data:              18 april, 9 mei, 23 mei

Tijd:                19.30 tot 21.00 uur

Locatie          kamer predikant

Leiding          ds Carla Melgers

 

Emmauswandeling

Een Emmaüswandeling is gebaseerd op het verhaal uit de Bijbel waar twee mensen samen oplopen van Jeruzalem naar het dorpje Emmaüs (Lucas 24:13-32). Net als in het Bijbelverhaal gaan we twee aan twee op weg, in stilte. Ons doel bij deze wandeling is ruimte scheppen in onszelf en vanuit de stilte in gesprek met elkaar ontdekken wie of wat ons bezielt in dit leven. Na een meditatief moment gaan we op stap in tweetallen en maken we een wandeling van ca. 1 uur. Aan de hand van een vraag luisteren we naar elkaar en delen onze ervaringen tijdens de bezinnende afsluiting.

Datum                       zondag 13 mei

Tijd                 19.00 tot 20.30 uur

Locatie          De Korenaar en omgeving

Leiding          ds Carla Melgers

Groothuisbezoek / Wijkavonden

Data:    maart 2018

O.l.v.   de wijkouderlingen

Door het afnemende aantal gemeenteleden dat beschikbaar is voor het ambt van wijkouderling, zijn de wijken groter geworden en zijn jaarlijkse huisbezoeken aan ieder gezin niet meer mogelijk. Veel gemeenteleden vinden dit geen bezwaar. Als alternatief is de vorm van jaarlijks Groothuisbezoek ontwikkeld. Het meest wordt een samenkomst bij een gemeentelid in de betrokken wijk met een geschikte woonkamer en een goed voorbereid, aansprekend gespreksthema gewaardeerd.

U/Je krijgt tijdig bericht wanneer het Groothuisbezoek in uw/jouw wijk plaatsvindt. Er wordt naar gestreefd minstens één alternatief te bieden.

Voor gemeenteleden die door verlies, ziekte, leeftijd e.d. extra aandacht nodig hebben is het pastorale team van predikant, wijkouderling en wijkmedewerkers actief. Zij krijgen huisbezoek op maat van de omstandigheden.

 

Alleen staan – Samen gaan

Gespreksgroep voor hen die hun partner verloren

Deze gespreksgroep wordt door de drie kerken in Hazerswoude-Dorp georganiseerd en begeleid. De rouw om het verlies van iemand die je zeer na gestaan heeft, blijft pijn doen. Er over praten met vrienden en familie verzacht het leed. Maar voor anderen is het moeilijk te begrijpen wat het betekent een man of vrouw te verliezen. De eenzaamheid en de leegte die je voelt. In de gespreksgroep “Alleen staan – Samen gaan” kan iedereen over zijn of haar gevoelens praten. De groep bestaat uit mensen die allemaal iets soortgelijks hebben meegemaakt. Eenieder weet wat het is om alleen te komen staan. Samen erover praten, geeft steun en het gevoel dat je er niet alleen voorstaat. Deze gespreksgroep is bedoeld voor mensen die tenminste een half jaar geleden hun partner hebben verloren. Verder staat het open voor een ieder, ongeacht levensbeschouwelijke of kerkelijke achtergrond.

 

contact: Aafke Knibbe, tel. 589494, acknibbe@planet.nl

 

Driehofkring


Woensdagmiddag
(!) van 14.45 tot 15.45u.

o.l.v.  Hervormde Gemeente en ds. Carla Melgers

In zorgcentrum Driehof wordt er een Bijbelkring gehouden. Ook belangstellenden van buiten Driehof zijn van harte welkom.

Dit seizoen is het thema: Psalmen

 

Datum Leiding Thema
 september 2017 Hervormde Gemeente
25 oktober 2017 Ds. Carla Melgers
november 2017 Hervormde Gemeente
17 januari 2018 Ds. Carla Melgers
februari 2018 Hervormde Gemeente
7 maart 2018 Ds. Carla Melgers

Vrouwengespreksgroep Actueel

De vrouwengespreksgroep komt één keer per zes weken of twee maanden bij elkaar en voert naar aanleiding van een door de groep gekozen boek of onderwerp intensieve en soms zeer persoonlijke gesprekken.

contact: Lia Heyker, C. Fabritiusplantsoen 7, tel. 588366

Bijbelkring “Ons Huis”

Op de eerste maandag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur wordt er met een groep bewoners van Ons Huis een oecumenische Bijbelkring gehouden. Namens onze kerk wordt dit geleid door : Rita van Dorp (071-3413871) en Sjaan Bos (0172- 589406)