Met elkaar praten, discussiëren over het geloof, de kerk, ons leven helpt om je eigen mening te vormen. Zeker in een tijd waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat je christen bent en naar de kerk gaat, is het fijn om mede-gelovigen en mede-zoekers te vinden. Wij hebben gesprekskringen voor vrijwel alle leeftijden.

Bijbelkring “Ons Huis”

Op de eerste maandag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur wordt er met een groep bewoners van Ons Huis een oecumenische Bijbelkring gehouden. Namens onze kerk wordt dit geleid door : Rita van Dorp (071-3413871) en Sjaan Bos (0172- 589406)

Geloofsgespreksgroep Middenin

Voor iedereen tussen de 25 en 45 die met elkaar in gesprek wil gaan over wat hen bezighoudt in het leven en welke rol geloof hierin speelt.

Data: 9 oktober 2016, 13 november 2016, 4 december 2016, 22 januari 2017, 26 februari 2017, 19 maart 2017
Tijd: zondag na de kerkdienst
Locatie: kamer predikant
Leiding: ds. Carla Melgers

Voor iedereen tussen de 25 en 45 die met elkaar in gesprek wil gaan over wat hen bezighoudt in het leven en welke rol geloof hierin speelt.

Data: 9 oktober 2016, 13 november 2016, 4 december 2016, 22 januari 2017, 26 februari 2017, 19 maart 2017
Tijd: zondag na de kerkdienst
Locatie: kamer predikant
Leiding: ds. Carla Melgers

Psalmen; in gesprek met God

Aan de hand van Psalmen (in de vertaling van Kees Waaijman) willen we de taal verkennen tussen God en mens. De Psalmen benoemen onze menselijke realiteit en geven daar biddend uiting aan. We zullen ervaren hoe deze teksten ons tot bezinning brengen.

 

Data:               vrijdagen 16 september 2016, 11 november 2016 en 24 februari 2017

Tijd                  10.00 tot 11.30 uur

Locatie:           predikantskamer

Leiding:           ds. Carla Melgers

 

Doopterugkomavonden

Voor alle ouders die in het afgelopen jaar hun kindje hebben laten dopen.

Tijdens deze avonden willen we met elkaar delen hoe het met ons gaat als ouder, als (geloofs)opvoeder en of en zo ja hoe het geloof en de kerk hierbij een rol spelen.

Alle ouders krijgen ook een persoonlijke uitnodiging.

 

Data:               woensdagen 25 januari, 22 februari, 22 maart

Tijd:                 19.30 – 21.00 uur

Locatie:           predikantskamer

Leiding:           ds. Carla Melgers

Groothuisbezoek / Wijkavonden

Data:   zo. 5 t/m 19 maart 2017

O.l.v.   de wijkouderlingen

Door het afnemende aantal gemeenteleden dat beschikbaar is voor het ambt van wijkouderling, zijn de wijken groter geworden en zijn jaarlijkse huisbezoeken aan ieder gezin niet meer mogelijk. Veel gemeenteleden vinden dit geen bezwaar. Als alternatief is de vorm van jaarlijks Groothuisbezoek ontwikkeld. Het meest wordt een samenkomst bij een gemeentelid in de betrokken wijk met een geschikte woonkamer en een goed voorbereid, aansprekend gespreksthema gewaardeerd.

U/Je krijgt tijdig bericht wanneer het Groothuisbezoek in uw/jouw wijk plaatsvindt. Er wordt naar gestreefd minstens één alternatief te bieden.

Voor gemeenteleden die door verlies, ziekte, leeftijd e.d. extra aandacht nodig hebben is het pastorale team van predikant, wijkouderling en wijkmedewerkers actief. Zij krijgen huisbezoek op maat van de omstandigheden.

 

Alleen staan – Samen gaan

Gespreksgroep voor hen die hun partner verloren

Deze gespreksgroep wordt door de drie kerken in Hazerswoude-Dorp georganiseerd en begeleid. De rouw om het verlies van iemand die je zeer na gestaan heeft, blijft pijn doen. Er over praten met vrienden en familie verzacht het leed. Maar voor anderen is het moeilijk te begrijpen wat het betekent een man of vrouw te verliezen. De eenzaamheid en de leegte die je voelt. In de gespreksgroep “Alleen staan – Samen gaan” kan iedereen over zijn of haar gevoelens praten. De groep bestaat uit mensen die allemaal iets soortgelijks hebben meegemaakt. Eenieder weet wat het is om alleen te komen staan. Samen erover praten, geeft steun en het gevoel dat je er niet alleen voorstaat. Deze gespreksgroep is bedoeld voor mensen die tenminste een half jaar geleden hun partner hebben verloren. Verder staat het open voor een ieder, ongeacht levensbeschouwelijke of kerkelijke achtergrond.

 

contact: Aafke Knibbe, tel. 589494, acknibbe@planet.nl

 

Driehofkring


Woensdagmiddag
(!) van 14.45 tot 15.45u.

o.l.v. ds. W.G. van den Top en ds. Carla Melgers

In zorgcentrum Driehof wordt er een Bijbelkring gehouden. Ook belangstellenden van buiten Driehof zijn van harte welkom.

Dit seizoen is het thema: Psalmen

 

Datum Leiding Thema
14 september 2016 Ds. Carla Melgers
19 oktober 2016 Ds. W.G. van den Top
9 november 2015 Ds. Carla Melgers
18 januari 2017 Ds. W.G. van den Top
22 februari 2017 Ds. Carla Melgers
22 maart 2017 Ds. W.G. van den Top

Vrouwengespreksgroep Actueel

De vrouwengespreksgroep komt één keer per zes weken of twee maanden bij elkaar en voert naar aanleiding van een door de groep gekozen boek of onderwerp intensieve en soms zeer persoonlijke gesprekken.

contact: Lia Heyker, C. Fabritiusplantsoen 7, tel. 588366

 

Leerhuizen Kerk en Israël in Alphen aan den Rijn

 

De werkgroep Kerk en Israël van de Classis Alphen aan den Rijn organiseert ook dit seizoen weer vier leerhuisavonden.

Plaats Goede Herderkerk, ten Harmsenstraat 16, 2406 TV Alphen aan den Rijn

Kosten: € 6,50 per avond.

 

contact: J. Benckhuijsen, tel. 212486, jo@benck.nl

Arie Rijnsburger, tel. 603090

 

Datum en tijd Leiding Thema
Maandag 24 oktober 2016 om 20.00 uur Ds. Piet van Midden Het evangelie en de Joodse achtergrond
Maandag 14 november 2016 om 20.00 uur Ds. Piet van Midden Antisemitisme. Vind je dat al in de bijbel en de antieke wereld en hoe krijgen wij ermee te maken?
Maandag ?? februari 2017 om 20.00 uur Nog onbekend
Maandag ??februari 2017 om 20.00 uur Nog onbekend