Berichten door Webredactie

1120 van 59 elementen

Wijkavonden 2017, thema “deel je leven”

door Webredactie

Ook dit jaar biedt de kerkenraad de gelegenheid om andere gemeenteleden uit uw wijk te ontmoeten, elkaar beter te leren kennen, samen te praten en na te denken over wat voor onze gemeente van belang is. Wij delen ons leven met heel veel andere mensen, intensief of iets meer oppervlakkig, in gezin en in een […]

Marijke Hassefras overleden

door Webredactie

Vanmorgen is ons gemeentelid  Marijke Hassefras in de leeftijd van 77 jaar overleden. Marijke is in diverse rollen, waaronder die van scriba, zeer actief geweest in onze gemeente. Daarvoor heeft ze ook een koninklijke onderscheiding gekregen. We zullen haar missen. De uitvaartdienst is zaterdag aanstaande in de Korenaar en begint om 11.00 u. Condoleren van […]

Noordtuin vrijwel gereed

door Webredactie

Ruim voor de kerst is de renovatie van de Noord tuin vrijwel gereedgekomen. In februari of maart, afhankelijk van het weer, zullen n0g bodembedekkers worden geplant, geleverd door gemeenteleden / boomkwekers. Het wordt dus ook een prachtig voorbeeld van vele talenten in onze gemeente. Er zal ook nog noodverlichting worden gehangen waar de achterburen niet in zullen […]

Wat doen we bij Calamiteiten (onwel, brand, enz.)

door Webredactie

Sleutelpersonen hebben BHV cursus gevolgd De kosters, enkele Kerkrentmeesters en de meeste gediplomeerde EHBO-ers in onze kerkgemeente hebben de BHV (Bedrijfs Hulp Verlening) cursus met succes afgerond. Die cursus was zowel theoretisch als praktisch. We hebben brandjes geblust met brandblussers, geoefend met controleren of er brand is, of er nog personen binnen zijn, enzovoort. De […]

Gemeenteleden volgden BHV cursus

door Webredactie

Alle kosters, enkele gemeenteleden die ook al EHBO hebben en enkele Kerkrentmeesters zijn inmiddels opgeleid tot BHV-er. Bij calamiteiten (onwel worden tijdens een dienst, gebouwschade, brand enz.) zijn zij verantwoordelijk voor de ontruiming en het waarschuwen van hulpdiensten. Naast theorie werd ook in de praktijk geoefend. Heel nuttig! De ogenschijnlijk magische handbewegingen zijn om vast te […]

Reactie moderamen n.a.v. berichtgeving Telegraaf

door Webredactie

Navolgend de tekst waarmee de voorzitter van de kerkenraad vanmorgen 30 oktober 2016, na afloop van de dienst, de aanwezige gemeenteleden heeft geïnformeerd. Dit is ook terug te zien en te horen via www.kerkomroep.nl . Woensdagmiddag j.l.  is het moderamen door een journalist van de Telegraaf benaderd die meldde dat de volgende dag een artikel gepubliceerd zou worden […]

Pelgrims uit de Korenaar in Santiago

door Webredactie

Sommigen weten het wel, we hebben in onze kerkgemeente enkele wandelaars die graag een pelgrimspad bewandelen.  Waarom daar? In de Middeleeuwen waren er 2 plaatsen waar mensen een “bedevaart” naar maakten : Rome en Santiago de Compostela in Noord-West Spanje. Volgens de overlevering is de apostel Jacobus in Santiago begraven. Vanuit heel Europa trokken pelgrims daar […]

Korenaar diensten (“Kerk TV”) op een tablet

door Webredactie

We merken aan de vraag naar ons cursus aanbod op de laptop dat de ouderen van nu als vervanger kiezen voor de tablet. Dat is ook een computer, maar een die je op je schoot kunt leggen zonder warme of vermoeide benen te krijgen. Die bovendien zo licht is geworden dan vrijwel iedere oudere hem […]

Calamiteitenregeling – BHV hesjes

door Webredactie

Weet u / je het nog? Enkele jaren geleden is er een ontruimingsoefening geweest.  Daarna werd het stil. Want er zijn ook mensen nodig die weten wat te doen bij onwel worden, brand of een andere reden om de Korenaar snel te verlaten. Inmiddels is er overleg geweest met vrijwilligers hoe we dit op een […]