Berichten door Webredactie

110 van 49 elementen

Overleden Mw Tineke Voets-Windhorst

door Webredactie

Op woensdag 20 september is overleden Mw  Tineke Voets-Windhorst op de leeftijd van 84 jaar. Mw. Voets werd de laatste tijd verzorgd in zorgcentrum de Driehof en woonde Torenstraat 44. Er is gelegenheid tot condoleren op maandag 25 september van 19.00 tot 20.00 uur in de Korenaar. De dankdienst voor haar leven is op dinsdag […]

Startzondag 24 september

door Webredactie

Wijziging datum Startzondag Na overleg is besloten om de startzondag niet te laten samenvallen met de bevestiging van ambtsdragers (op 3 september) . 24 september is de startzondag, nadere informatie volgt.

Overleden dhr. Jan Bos

door Webredactie

Wij ontvingen het bericht dat op zondagmiddag 25 juni, heel onverwacht, de heer Jan Bos is overleden. Zondagmorgen waren Janny en Jan nog vertrouwd samen in de kerk. We zullen Jan in ons midden erg missen en weten ons betrokken bij Janny en hun gezin. Vrijdagavond 30 juni is er gelegenheid tot condoleren van 19.30-20.30 […]

Overleden Marja Slappendel

door Webredactie

Op donderdag 1 juni jl. is, na een kort ziekbed, overleden mevrouw Marja Slappendel-Belt, echtgenote van Marien Slappendel. Marja Slappendel woonde Westzijdeweg 1 en is 65 jaar geworden. Woensdag 7 juni is er gelegenheid tot condoleren in de Korenaar van 19.00 tot 20.00 uur De herdenkingsdienst is op donderdag 8 juni om 13.00 uur in […]

Storingen in kerkomroepzender

door Webredactie

Zondag 14 mei ontstond er storing in de apparatuur waarmee de kerkdienst uitgezonden wordt. De week daarna is er door diverse mensen en deskundigen naar alle apparatuur gekeken, maar helaas kon er geen oplossing gevonden worden. Gevolg ervan was dat de dienst van zondag 21 mei helemaal niet uitgezonden of opgenomen is. Maandag erna is […]

Huwelijk Daphne en Niels op 12 april

door Webredactie

Op 12 april gaan Daphne Kalisvaart en Niels van Leeuwen trouwen. Hun trouwkaart kunt u hieronder bekijken. trouwkaart Daphne Kalisvaart en Niels van Leeuwen Doordat er iets is misgegaan met de post, is deze aankondiging niet eerder vermeld geworden. Als gemeente van de Korenaar wensen wij het bruidspaar, familie en vrienden een geweldige dag toe.

Paasbroodjesactie – vrijdag 7 april

door Webredactie

Vrijdag 7 april is onze paasbroodjesactie. Omdat er niet voldoende lopers zijn voor alle straten is er ook de mogelijkheid om vrijdag 7 april vanaf 16.00 uur een broodje te kopen in de kerk of u kunt onderstaand telefoonnummer of e-mailadres gebruiken om een broodje te bestellen. Jolanda van Zanten tel. nr. 0172588605 of 0610870528 […]

Diaken Gilion Greeve overleden

door Webredactie

Diaken Gilion Greeve overleden. Maandagmiddag ontvingen wij het bericht dat Gilion Greeve in die ochtend van 6 maart is overleden. Hoewel reeds ruim een jaar ernstig ziek, kwam zijn dood toch nog onverwacht. Op 30 oktober van het afgelopen jaar nam Gilion afscheid van de parochie H. Thomas. Hij werkte hier als diaken en als […]

Overleden Mw.Thea van der Niet

door Webredactie

Maandag 6 maart jl. is overleden ons gemeentelid, mevrouw Thea van der Niet. Mevrouw Van der Niet is 91 jaar geworden en woonde de laatste jaren in de Driehof. Op vrijdag 10 maart is er gelegenheid tot condoleren in de Korenaar van 10.00 – 10.45 uur. Aansluitend zal om 11.00 uur een dienst van Woord […]

Sobere maaltijd in vastentijd – 29 maart 2017

door Webredactie

Sobere maaltijd in de vastentijd op 29 maart. Alweer voor de tiende keer organiseert de MOV-groep van de RK-kerk, in samenwerking met de andere kerken in het dorp een sobere maaltijd in de vastentijd Op woensdag 29 maart wordt die maaltijd gehouden in de Korenaar U wordt van harte uitgenodigd om daar aan deel te […]