Sobere maaltijd in de vastentijd op 10 april 2019

Ieder jaar organiseert de MOV-groep van de RK-kerk, in samenwerking met de andere kerken in het dorp een sobere maaltijd in de vastentijd.
In de veertigdagentijd, op woensdag 10 april 2019 wordt die maaltijd gehouden in de Korenaar. U wordt van harte uitgenodigd om daar aan deel te nemen.

Tijd: 18.00 – 19.30 uur
bedrag € 6.50 p.p.

De maaltijd bestaat uit soep, brood en water.
Wilt u zelf een soepbord en lepel meenemen?
U komt toch ook?
Opgeven kan bij:
Riekie Scheer, tel: 588170, riekiescheer@casema.nl
of Aafke Knibbe, tel: 589494, acknibbe@planet.nl
of een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum

Als u een bijdrage wilt doneren dan kan dat via Bankrekeningnr. NL36 INGB 0006 1923 37
t.n.v. Parochie H. Thomas, Alphen aan de Rijn,
omschrijving Vastenactie 2019